Máchovské putování českých spisovatelů

Máchovské putování českých spisovatelů zavítalo k nám domu do Litoměřic. Jáchym Topol, Petr Placák, Jiří Peňás (není na snímku, odejel dřív) a jejich přátelé. Včera večer občerstvení ve zdejší Budvarce (Placákovo tričko deklaruje náš zásadní politický názor). Dnes pak návštěva Máchovy světničky, kde v roce 1836 zemřel. A nakonec výstup na legendární Radobýl, kde Jáchym přečetl poslední Máchovu báseň "Cesta z Čech". Prý ji složil na vrcholu Radobýlu těsně před tím, než běžel hasit požár dole ve městě a smrtelně se nakazil. Její smotek našli u něj v kapse. Poslední verš stojí za připomenutí: "Taký hrad - to vlast je tvá. Hrdé stavby, sešlé rumy, pohleď na ni zdaleka, snad tvé žalující dumy z tuhého ji vzbudí sna!"